Prof. dr hab. Andrzej Szwarc - kierownik zespołu

E-mail: 
andrzej.szwarc@wp.pl
Kierunki badań: 

Historia społeczna ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kobiet na ziemiach polskich w XIX i XX w., historia polskiej myśli politycznej i relacji polsko-rosyjskich w XIX wieku

Publikacje: 

(red.) Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2002.

Kontrolować czy likwidować? Policja carska wobec Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich (1913-1914), [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej, red. M. Nietyksza, A. Szwarc, K. Sierakowska, A. Janiak-Jasińska, Warszawa 2003, s. 141-147.

Rygorystyczne normy i swobodne obyczaje. Związki pozamałżeńskie w opiniach ziemiańsko-artystokratycznej elity w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A.Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004, s. 89-102.

Oceny powstania styczniowego formą sporów politycznych wśród konserwatystów Królestwa Polskiego i Galicji, [w:] Powstanie styczniowe 1863-1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja, red. W. Caban, W. Śliwowska, Kielce 2005, s. 282-295.

Rewolucja 1905 roku na ziemiach polskich. Refleksje o historiografii i postawach inteligenckich elit, „Artes Liberales. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora”, r. I, 2006, nr 1, s. 25-36.

Spory o granice pornografii – XIX i początek XX wieku, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A.Szwarc, Warszawa 2006, s. 223-245.

powrót

[ powrót do strony głównej ]